MiljøSanering

 

15826302_228204954296664_591934555101886072_n

Containerservice Ottersøy AS leverer MiljøSanering av farlig avfall. Miljøsanering inngår i nesten alle rive- og rehabiliteringsprosjekt. I nesten alle bygg finnes det i dag giftstoffer som vi ikke vet om kan være skadelig for miljøet vårt. Vi kartlegger bygget om det inneholder giftstoffer som PCB, flammehemmere, mugg, sopp, asbest og tungmetaller.

Ved MiljøSanering kommer vi med vårt mobile avfallsanlegg og fraksjonerer hele eller deler av bygg og konstruksjoner. Ved å benytte et mobilt avfallsanlegg sparer vi miljøet med unødvendig transportkostnader og leverer ferdig sorterte fraksjoner direkte til mottakene. Med denne metoder klarer vi å gjenvinne over 98% av bygget framfor tidligere metoder hvor bare 10-20% ble gjenvunnet. I tillegg sparer vi miljøet for unødvendig transport ved å unngå omveien gjennom et avfalls-/ sorteringsanlegg. Og miljøfarlig avfall blir transportert direkte og unngår da omlasting som gir større risiko for utslipp.

  • Miljøkartlegging av området
  • Gjennomfører alle søknader til plan- og bygningsmyndighetene
  • Avfallsplan
  • Kartlegging av farlig avfall
  • Total fjerning av hele bygg og konstruksjoner, opp mot 100% gjenvunnet
  • Tilbakefører området helt eller klart for nytt bygg