MiljøRiving

IMG_8236

Containerservice Ottersøy AS leverer komplett og fullstendig miljødokumentasjon på MiljøRiving av bygninger og andre konstruksjoner. I følge byggesaksforskriften §3-1/a må det søkes for riving av bygg over 50 m2. I denne søknaden må plan- og bygningsloven kapittel 21. §21-1 til 21-10 følges for å få tillatelse for riving. Containerservice Ottersøy AS gjennomfører hele søkeprosessen og utføre MiljøRiving, MiljøSanering av bygg og andre konstruksjoner.

Containerservice Ottersøy AS leverer MiljøRiving av bygg og konstruksjoner ihht. plan- og bygningsloven med forskrifter, og TEK10 (§9-6 og 9-7) som stiller krav til miljøkartlegging og utarbeides avfallsplaner ved nybygg, rehabilitering og sandhering av alle bygg. Containerservice Ottersøy AS gjennomfører hele prosessen fra søknad med dokumentasjon til kommune ihht. plan- og bygningsloven med avfallsplan og ansvarsrett.

Ved MiljøRiving kommer vi med vårt mobile avfallsanlegg og fraksjonerer hele bygg og konstruksjoner. Ved å benytte et mobilt avfallsanlegg sparer vi miljøet med unødvendig transportkostnader og leverer ferdig sorterte fraksjoner direkte til mottakene. Med denne metoder klarer vi å gjenvinne over 98% av bygget framfor tidligere metoder hvor bare 10-20% ble gjenvunnet. I tillegg sparer vi miljøet for unødvendig transport ved å unngå omveien gjennom et avfalls-/ sorteringsanlegg.

  • Miljøkartlegging av området
  • Gjennomfører alle søknader til plan- og bygningsmyndighetene
  • Avfallsplan
  • Kartlegging av farlig avfall
  • Total fjerning av hele bygg og konstruksjoner, opp mot 100% gjenvunnet
  • Tilbakefører området helt eller klart for nytt bygg
  • Dokumentert gjenvinningsgrad og oversikt over alle fraksjoner