Omtale

Sommeren 2017 kjørte Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) i gang sin flunkende nye granuleringslinje på Matmortua. Etter å ha testkjørt og finjustert anlegget, produserers det nå høyverdig plastråstoff av utrangerte oppdrettsmerder, fôrsekker og slanger fra havbruksnæringen og tauverk, plastdunker og annet plastavfall fra fiskerinæringen, i bedriften som i samarbeid med Containerservice Ottersøy AS rommer i overkant av 20 ansatte.

Blir til nye produkter

– I en verden med økt fokus på klimautslipp og fornybare ressurser, bidrar vi nå til å redusere havbruksnæringens og fiskerinæringens klimaavtrykk. Disse plastkulene er produsert fra utrangerte redskaper, og er ettertraktet vare over hele verden. Granulatet omsettes på internasjonale børser – på lik linje med olje – og går rett inn i produksjonen av nye produkter, forteller en stolt daglig leder Tom Richard Hamland.

Hamland er daglig leder og medeier i både NOPREC og Containerservice Ottersøy AS (COAS), som i dag utgjør den grønne industriklyngen på Matmortua ved Ottersøy i Nord-Trøndelag. Her har de siden 1997 samlet inn næringsavfall, ikke minst plast fra landbruk, oppdrett og fiskeri.

Sammen med Nofir  lanserte COAS i 2011 landets første Merdekampanje, som et tiltak i oppdretternes kamp mot marin forsøpling. Innsamlingsordningen lever fortsatt i beste velgående.

– Men det finnes fortsatt flere tusen eierløse oppdrettsmerder langs kysten. Siden 2011 har vi samlet inn 8000 tonn kasserte oppdrettsmerder langs kysten fra Trøndelag til Finnmark, forteller Hamland.

Intensiverer miljøsatsingen

De siste årene har det lokale eierskapet bak de to miljøselskapene jobbet målrettet for å raffinere og foredle plastavfallet til høyverdig råstoff. Den nye granuleringslinja er en milepæl som gjør at eierne nå intensiverer miljøstrategien.

– Ja, vi har ambisjoner og styrker nå organisasjonen både på drift og utvikling. Tester i granuleringsanlegget avdekket potensiale for å foredle flere avfallsprodukter enn vi tidligere har trodd. Det åpner for å øke resirkuleringsgraden fra havbruks- og fiskeriindustrien. Samtidig ønsker vi å se på mulighetene for å utvikle nye, resirkulerte produkter her hjemme.