Tjenester

Containerservice Ottersøy AS har mer enn 30 års erfaring med avfallshåndtering, gjenvinning og miljødokumentasjon.

Vi tar i mot og håndterer avfall i henhold til Avfallsforskriften og er behjelpelig med avfallsdeklarering av farlig avfall.

losemidler asbest lysstoffror bilbatterier oljefilter
farligavfall impregnerttrevirke malinglimoglakk kvikksolvtermometre plantevernmidler
 vindumedpcb  vindumedklorparafiner  spillolje  batterier
tvogmonitorer smaaelapparater elektriskogelektroniskavfall storehvitevarer kuldemobler
metall metallemballasje engangsgrillutenflamme hardplastemballasje hardplast
restavfall ikkebrennbartavfall trevirke renemasser pappogkartong
ppsekk plastemballasje landbruksfolie folienaeringsliv isopor
dekk vindu gips returpunkt