Prosjekter

Bilde kvernet not Not - farlig avfall
Kverning av oppdrettsnøter 

Høsten 2020 etablerte Containerservice Ottersøy et nytt tjenestetilbud for avhending av oppdrettsnøter. Innovasjon Norge støttet investeringen i en ny avfallskvern som består av flere kuttemoduler. Ved å kverne denne avfallstypen til en bestemt fraksjonsstørrelse blir den en god forbrenningsråvare til sementproduksjon hos NORCEM. Plastavfallet har høyt energipotensiale, og ved høytemperaturforbrenning til sementproduksjon kan NORCEM nå redusere sitt forbruk av kull ved å substituere med plastavfall levert av Containerservice Ottersøy.

Prosjektet innebar også utvidelse av anleggets tillatelser hos Statsforvalteren i Trøndelag. Matmortua Avfallsanlegg har nå tillatelse til å kverne oppdrettsnøter som er bearbeiding av farlig avfall.

Hundhammerfjellet

Containerservice Ottersøy AS har utført MiljøRiving av Scanwind vindmøller på NTEs anlegg Hundhammerfjellet i 2014,  2017 og 2019.
Vindmøllene av Scanwind-prototype 3000DL  på 2,5 MW, hadde rotordiameter på 80 meter og en totalvekt på 500 tonn.
Containerservice Ottersøy AS fraksjonerte møllene på stedet, og transporterte så mye som mulig av avfallet direkte til spesialmottak for resirkulering for effektiv transport og lav miljøpåvirkning.

silo-val
Siloen på Val vgs

Containerservice Ottersøy AS utførte MiljøRiving av stål siloen fra 1979 for Val vgs i 2014.
Siloen ble solid fundamentert og satt opp i forkant av det etter den tiden svært moderne fjøset som ble bygd på Val i 1979/80.
Siloen ble importert fra Sverige og innvendig ble det montert en fylltømmer «Jive» fra «Jarvsjø Verken».
Containerservice Ottersøy AS benyttet sitt mobile avfallsanlegg til fraksjonere alle møllene på stedet og transportert fraksjonene direkte til mottakere.