Tillatelser og sertifiseringer

Matmortua AS med datterselskapene Containerservice Ottersøy AS og Norwegian Plastic Recycling AS er ISO-sertifisert etter ISO 14001:2015 -Miljøledelse og ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse.

Den øverste ledelse forplikter seg til å gjennomføre og opprettholde de krav og forventninger som ligger fast i politikken til bedriften. Dette gjelder for både kvalitets- og miljøpolitikken.
Bedriften etterlever samsvar mellom de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldene. SB Cert, Scandinavian Business Certification reviderer selskapene årlig.

Bedriftens hovedmål for kvalitet er:

• Sørge for at alle ansatte trives med å arbeide i bedriften
• Tilfredsstille kundenes behov

Bedriftens hovedmål for miljø er:

• Ha fokus på orden, ryddighet og renslighet
• Ha fokus på optimalisering av varm/strømforbruk.
• Ha fokus på gjenvinning av avfall
• Ha fokus på å minimalisere utslipp

Matmortua avfallsanlegg har følgende tillatelser:

Ytre Namdals første lærling i gjenvinningsfaget jobber i Containerservice Ottersøy AS. Det er vi stolte av!