Godkjenninger

Containerservice Ottersøy AS tar HMS alvorlig og har blant annet godkjenninger for:

ISO 9001

ISO 14001

Håndtering av Asbest

Kabelgjenvinning

Mottak, sortering og lagring av EE avfall

Mottak av farlig avfall