Godkjenninger

Matmortua AS med datterselskapene Containerservice Ottersøy AS og Norwegian Plastic Recycling AS

er ISO-sertifisert etter ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015

 

Matmortua avfallsanlegg har følgende tillatelser:

Arbeid med asbest

Tillatelse til mottak, sortering og lagring av avfall, inkl. elektrisk/elektronisk avfall

Mottak av avfall fra havbruksnæringen

Kabelgjenvinning