Om oss

Matmortua avfallsanlegg huser selskapene Containerservice Ottersøy AS og Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC)

Containerservice Ottersøy AS har drevet med innsamling av avfall siden 1979.
På Matmortua mottas og sorteres avfall, før det distribueres til spesialiserte mottak for de ulike avfallsfraksjonene.

Siden 1997 har vi jobbet spesielt med plastfraksjoner fra landbruk, fiskeri og havbruk, og er i dag en av landets største innsamlere av plast. Over 60 % av plastemballasjen fra næringslivet gjenvinnes. Sammen med blant andre Grønt Punkt arbeider Containerservice Ottersøy AS for miljøet hver eneste dag, gjennom å bidra til økt gjenvinning.

Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) startet i 2017 prøveproduksjon av plastgranulat fra bl.a. kasserte oppdrettsmerder, forrør og tauverk. I 2018 er kontinuerlig produksjon av granulat i gang, og vi leverer resirkulert plastråstoff fra marin næring til nyproduksjon av plastprodukter innenlands og utenlands.

 

Kontakt oss om du har behov for profesjonelle, grønne tjenester!