Investerer i kapasitet og kunnskap for miljøet

Med stadig større fokus på plastavfall som ressurs utvider Containerservice Ottersøy AS kapasiteten med å ansette ny driftsleder.

Daglig leder Tom Richard (t.v.), driftsleder Håvard Sørhaug og styreleder Øistein Aagesen i Containerservice Ottersøy AS ser på plastavfall som en ressurs.

Containerservice Ottersøy AS (COAS) utvider kapasiteten med oppbemanning på driftssiden. I dag har de tilsatt Håvard Sørhaug i en nyopprettet stilling som driftsleder.

– Veksten i bedriften er drevet av miljø-innovasjoner som i hovedsak er rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen. Vi ser behovet for å spisse kompetansen og jobbe enda mer målrettet inn mot eksisterende og framtidige utviklingsprosjekter. Med ansettelsen av Sørhaug har vi styrket organisasjonen ytterligere både på drift og utvikling, sier daglig leder i COAS, Tom Richard Hamland

Hamland er daglig leder og medeier i både COAS og Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), som i dag utgjør den grønne industriklyngen på Matmortua ved Ottersøy i Nord-Trøndelag. Her har de siden 1997 samlet inn næringsavfall, ikke minst plast fra landbruk, oppdrett og fiskeri. Fiskerinæringen alene bruker ca 8000 tonn tauverk i året.

Utvider miljøsatsningen

I sommer kjørte Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) i gang sin flunkende nye granuleringslinje. Etter å ha testkjørt og finjustert anlegget, produserer bedriften nå høyverdig plastråstoff av plastavfall fra havbruk- og fiskerinæringen. Den nye granuleringslinja er en milepæl som gjør at eierne nå intensiverer miljøstrategien.

– Tester i granuleringsanlegget avdekket potensial for å foredle flere avfallsprodukter enn vi tidligere har trodd. Det åpner for å øke resirkuleringsgraden fra havbruks- og fiskeriindustrien. Samtidig ønsker vi å se på mulighetene for å utvikle nye, resirkulerte produkter her hjemme, sier Hamland.

Vil posisjonerer seg

Med både kapasitet og kunnskap på plass ser COAS lyst på å nå ambisjonene de har satt seg for framtiden – en firedobling av omsetningen fram mot 2020.

– Norge og Europas fokus på miljø gjennom gjenbruk av materialer er betydelig. COAS er et knutepunkt mellom leverandør og forbruker av plastavfall og vil ivareta og videreutvikle sin rolle som en ledende aktør innen denne delen av sirkulærøkonomien, sier styreleder i COAS Øistein Aagesen.

– Jeg ser fram til å jobbe med en så utviklingsorientert bedrift som COAS. Det er svært motiverende å kunne bidra i jobben mot å redusere miljøproblem langs norskekysten, avslutter Håvard Sørhaug.